mijn
spelenderwijs

Sittard-Geleen

Peutercentra

  • € 7,45 per uur.
  • De kosten worden rechtstreeks, maandelijks vooruit in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
  • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Werkende opvoeders van peuters kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. 
  • Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het  voor u geldend tarief vastgesteld volgens de ouderbijdragetabel 2018. Om deze bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.

VVE

  • De financiering van een VVE-plaats in de gemeente Sittard-Geleen is sinds 1 januari 2016 onder de kinderopvangtoeslag gebracht.
  • Opvoeders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag betalen € 0,45 per uur voor een VVE-plaats.
  • Het uurtarief van een VVE-plaats voor opvoeders die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen, bedraagt € 7,45 per uur. 
  • De eerste 5 uur ouderbijdrage worden aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten. De gemeente betaalt de ouderbijdrage voor de overige uren volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
  • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.