mijn
spelenderwijs

Schinnen

Peutercentra

  • € 7,45 per uur.
  • De kosten worden rechtstreeks, maandelijks vooruit in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
  • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Werkende opvoeders van peuters kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. 
  • Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld volgens de ouderbijdragetabel 2018. Om deze bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.
  • Voor peuters die op basis van een VVE-indicatie gebruik maken van een VVE-plaats bedragen de kosten € 0,45 per uur.

Peuterspeelzaal Opdoonderke

  • Met ingang van 1 januari 2018 is de financiering van de peuteropvang bij Opdoonderke onder de kinderopvangtoeslag gebracht. Per die datum is de informatie zoals hierboven onder Peutercentra vermeld van toepassing.

Afwezigheid door ziekte of vakantie
Ruilen ten gevolge van niet afgenomen, overeengekomen dagdelen is niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw peuter ziek is of buiten de schoolvakanties of vrije dagen met vakantie is. Ook vindt er geen creditering plaats van de in rekening gebrachte kosten.