mijn
spelenderwijs

Meerssen

Peutercentra

 • € 7,45 per uur.
 • De kosten worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
 • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
 • Werkende opvoeders van peuters kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. 
 • Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld volgens de Ouderbijdragetabel 2018 Meerssen. Om deze bijdrage te bepalen dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren. 
 • Niet werkende ouders met een (gezamenlijk) jaarinkomen van € 0 tot en met € 25.000 betalen geen ouderbijdrage voor de eerste 6 uur peuteropvang.

VVE

 • De financiering van een VVE-plaats in de gemeente Meerssen is sinds 1 januari 2017 onder de kinderopvangtoeslag gebracht.
 • Werkende opvoeders die aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen.
 • Voor opvoeders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, wordt de ouderbijdrage verlaagd.
 • Spelenderwijs brengt de kosten maandelijks rechtstreeks aan u in rekening, op basis van het aantal overeengekomen uren.
 • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.

Opvoeders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

 • De eerste 6 uur ouderbijdrage worden aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten.
 • De gemeente betaalt de overige 6 uur ouderbijdrage volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
 • Het tarief is met ingang van 1 januari 2018 € 7,45 per uur.

Opvoeders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

 • Niet werkende ouders met een (gezamenlijk) jaarinkomen van € 0 tot en met € 25.000 zijn geen ouderbijdrage verschuldigd.
 • Voor opvoeders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, wordt de ouderbijdrage verlaagd. Is uw (gezamenlijk) jaarinkomen € 25.001 of meer? Dan betaalt u per 1 januari 2018 € 0,45 per uur. De overige kosten worden door de gemeente betaald.

Afwezigheid door ziekte of vakantie
Ruilen ten gevolge van niet afgenomen, overeengekomen dagdelen is niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw peuter ziek is of buiten de schoolvakanties of vrije dagen met vakantie is. Ook vindt er geen creditering plaats van de in rekening gebrachte kosten.