mijn
spelenderwijs

Eijsden-Margraten

Peutercentra

 • € 8,00 per uur
 • De kosten worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
 • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet in rekening gebracht.
 • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
 • Werkende opvoeders van peuters kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. 
 • Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld volgens de Ouderbijdragetabel 2018 Eijsden-Margraten. Om deze bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.

VVE

 • De financiering van een VVE-plaats in de gemeente Eijsden-Margraten is sinds 1 januari 2017 onder de kinderopvangtoeslag gebracht.
 • Werkende opvoeders die aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen.
 • Spelenderwijs brengt de kosten maandelijks rechtstreeks aan u in rekening, op basis van het aantal overeengekomen uren.
 • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
 • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.

Opvoeders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

 • De ouderbijdrage voor de eerste twee dagdelen wordt aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten.
 • De gemeente betaalt de ouderbijdrage voor de overige twee dagdelen volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
 • Het tarief voor de ouderbijdrage is door de gemeente vastgesteld op € 8,00 per uur.

Opvoeders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

 • De ouderbijdrage voor de eerste twee dagdelen wordt aan u in rekening gebracht. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld. Dit gebeurt volgens de Ouderbijdragetabel 2018 Eijsden-Margraten.
 • De gemeente betaalt een gedeelte van de kosten voor de eerste twee dagdelen én de volledige ouderbijdrage voor de overige twee dagdelen rechtstreeks voor u aan Spelenderwijs.

Afwezigheid door ziekte of vakantie
Ruilen ten gevolge van niet afgenomen, overeengekomen dagdelen is niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw peuter ziek is of buiten de schoolvakanties of vrije dagen met vakantie is. Ook vindt er geen creditering plaats van de in rekening gebrachte kosten.