mijn
spelenderwijs

Bij Spelenderwijs vindt u verschillende soorten opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Voor de kleintjes is er dagopvang in diverse kinderdagverblijven, peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.

Gaat uw kind al naar de basisschool? Dan kunt u bij Spelenderwijs ook terecht voor buitenschoolse opvang, zowel voor school als na school.