mijn
spelenderwijs

Als uw kind een van de kinderdagverblijven van Spelenderwijs bezoekt, kan het natuurlijk voorkomen dat u een wijziging wilt doorgeven, bijvoorbeeld een aanvraag m.b.t. de overeengekomen dagen, een adreswijziging of een verandering in de gezinssituatie. Uw wijziging of wijzigingsverzoek ontvangen wij bij voorkeur via onderstaand mutatieformulier.

Na ontvangst van een wijzigingsverzoek, zullen wij dit zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Let op: als uw kind een peuterspeelzaal of BSO bezoekt, vul dan daarvoor bestemde mutatieformulier in:

Wijzigingsformulier kinderdagverblijf (KDV)
(dit staat vermeld op het contract en onze facturen)
 
Privacyreglement *