mijn
spelenderwijs

Tarieven 2018 voor onze locaties in de gemeente Sittard-Geleen

hele en halve dagopvang       € 7,45 per uur 
incidentele opvang   € 8,50 per uur
flexibele opvang   € 8,70 per uur 


Bijzonderheden

  • Het uurtarief is inclusief luiers, fruit, brood, enzovoort en exclusief warm avondeten.
  • Voor kinderen ouder dan 1 jaar, die vanaf 7.00 of 7.30 uur worden opgevangen, is het tarief exclusief ontbijt.
  • Opvanguren buiten contracttijden worden conform het tarief voor incidentele opvang, met een minimum van een half uur, in rekening gebracht. Dit is van toepassing wanneer deze incidentele opvang aansluit aan de opvang die contractueel is overeengekomen.
  • De kosten worden maandelijks aan u in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uur dat uw kind in de betreffende maand onze locatie bezoekt.
  • Algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Eventuele correcties en/of extra incidentele opvang worden achteraf op uw maandelijkse factuur verwerkt.
  • Indien flexibele opvang tot extra kosten leidt, ontvangt u aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de afrekening over het voorgaande jaar. Als de overeenkomst eerder eindigt of tussentijds wordt beëindigd, wordt de eventuele afrekening gemaakt in de daaropvolgende maand.