mijn
spelenderwijs

Tarieven in 2018 voor onze locatie KDV Ubbeltje in de gemeente Beek

hele en halve dagopvang       € 7,45 per uur 
incidentele opvang   € 8,50 per uur 
flexibele opvang   € 8,70 per uur

 
Bijzonderheden

  • Het uurtarief is een standaardtarief voor 52 weken.
  • Het uurtarief is inclusief fruit, brood, enzovoort en exclusief luiers en warm avondeten.
  • Voor kinderen ouder dan 1 jaar, die vanaf 7.00 of 7.30 uur worden opgevangen, is het tarief exclusief ontbijt.
  • Opvanguren buiten contracttijden worden conform het tarief voor incidentele opvang, met een minimum van een half uur, in rekening gebracht. Dit is van toepassing wanneer deze incidentele opvang aansluit aan de opvang die contractueel is overeengekomen.
  • De kosten worden maandelijks vooraf in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw kind onze locatie bezoekt.
  • Algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Indien flexibele opvang tot extra kosten leidt, ontvangt u aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de afrekening over het voorgaande jaar. Als de overeenkomst eerder eindigt of tussentijds wordt beëindigd, wordt de eventuele afrekening gemaakt in de daaropvolgende maand.