mijn
spelenderwijs

Tarieven 2018 voor onze locatie KDV De Bron Neerbeek in de gemeente Beek

hele en halve dagopvang       € 7,18 per uur 
flexibele opvang   € 7,50 per uur
incidentele opvang   € 8,50 per uur
vakantiepakket 6, 9 of 12 weken   € 7,18 per uur
vakantiepakket maatwerk 3 of 6 weken   € 7,18 per uur

 
Bijzonderheden

  • Het uurtarief is een standaardtarief voor de overeengekomen weken.
  • Het uurtarief is inclusief een broodmaaltijd tijdens de lunch en luiers.
  • Bij KDV De Bron kunt u kiezen tussen kinderopvang zonder of met vakantieopvang, afgestemd op en passend bij uw persoonlijke wensen. De mogelijkheden leest u op de locatiepagina van KDV De Bron.
  • Opvanguren buiten contracttijden worden conform het tarief voor incidentele opvang, met een minimum van een half uur, in rekening gebracht. Dit is van toepassing wanneer deze incidentele opvang aansluit aan de opvang die contractueel is overeengekomen.
  • De kosten voor dagopvang worden maandelijks vooruit in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw kind onze locatie bezoekt.
  • De kosten voor vakantieopvang, al dan niet in combinatie met dagopvang, worden maandelijks aan u in rekening gebracht. U betaalt elke maand een vast bedrag; dit is 1/12e deel van de kosten per jaar.
  • Algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.