mijn
spelenderwijs

Incidentele opvang
Deze extra opvang voor een hele of halve dag of voor de buitenschoolse opvang is bedoeld voor opvoeders die al een overeenkomst met Spelenderwijs hebben voor het kinderdagverblijf of BSO.

Als opvoeders gebruik willen maken van incidentele opvang horen we dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 weken van tevoren via een speciaal aanvraagformulier. Een aanvraagformulier ligt voor u klaar op locatie.
Er kan alleen opvang worden aangeboden als er plaats is in de groep. De pedagogisch medewerker beoordeelt dit en hanteert hierbij de volgorde van aanmelding.

De kosten van incidentele opvang worden maandelijks achteraf gefactureerd. Incidentele opvang is niet mogelijk tijdens algemeen erkende feestdagen.

Incidentele opvang is te combineren met:

  • buitenschoolse opvang
  • hele en halve dagopvang
  • vakantie-opvang