mijn
spelenderwijs

Huisregels kinderdagverblijven

Dagelijks komen er veel mensen bij Spelenderwijs over de vloer. Niet alleen kinderen, maar ook ouders en verzorgers (die wij opvoeders noemen). Mensen komen snel met de auto, met de fiets of te voet al dan niet met een kinderwagen. Iedereen zegt zijn kind op een eigen manier gedag. De ene opvoeder is gehaast, de ander heeft alle tijd. Sommige mensen willen de medewerker nog snel een boodschap doorgeven of iets vragen. Anderen lezen graag nog even boekje met hun kind.

Om er voor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt voor uw kind en uzelf, hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zorgen voor uniformiteit en veiligheid in het kinderdagverblijf, en voor rust en duidelijkheid voor de kinderen. Als er iets niet duidelijk is, vraag dan gerust aan de medewerker van uw locatie om uitleg.

 1. Het halen en brengen is niet aan bepaalde tijden gebonden. De tijden die contractueel met u zijn overeengekomen zijn hierin bepalend. Om pedagogische redenen vragen we u om uw kind uiterlijk om 9.00 uur te brengen, wanneer uw kind in de ochtend komt. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers tijdig met het Speelplezier-programma starten.
  Breng uw kind niet eerder dan de overeengekomen begintijd en haal uw kind uiterlijk op de overeengekomen eindtijd op. Komt u later, dan zijn wij genoodzaakt een uur à 7,95 euro in rekening te brengen.
 2. Zodra de pedagogisch medewerker met het kind afscheid van u neemt, neemt de medewerker de verantwoordelijkheid over. Zodra u bij het ophalen de groepsruimte binnenkomt, bent u als opvoeder weer verantwoordelijk. 
 3. Is een afwezigheid op voorhand bekend, geef dit dan 10 dagen ervoor door aan de medewerker.
 4. Is uw kind ziek of kan uw kind om een andere reden niet kan komen? Geef dit dan op tijd door aan de leiding. Spelenderwijs kan geen zieke kinderen opvangen. Het belang van het kind staat hierbij voorop, en we moeten rekening houden met het belang van de andere kinderen.
 5. Ruilen van dag is mogelijk. Het ruilen dient binnen een maand plaats te vinden en kan maximaal tweemaal per maand. Dit uiteraard in overleg met de pedagogisch medewerker (2 weken van te voren door te geven). Dagen dat uw kind ziek is geweest, kunnen niet geruild worden.
  Feestdagen mogen niet geruild worden, tenzij deze uit hoofde van een overeengekomen vakantiepakket in rekening worden gebracht.
 6. Meld een besmettelijke ziekte van uw kind bij de pedagogisch medewerker. Zij overlegt zo nodig met de GGD en volgt het advies van de GGD als er maatregelen moeten worden genomen.
 7. Soms komt er hoofdluis voor bij kinderen. Hebt u bij uw kind hoofdluis ontdekt? Licht dan een medewerker in, zodat zij de overige opvoeders kan waarschuwen en informeren over bestrijding en voorkoming van hoofdluizen. 
 8. Wanneer uw kind bepaalde producten niet mag hebben, vanwege bijvoorbeeld een voedselallergie of – intolerantie, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. Geef zelf aangepaste voeding mee. Als u borstvoeding geeft, kan afgekolfde melk door de medewerker bewaard worden.  
 9. Kinderen die uiterlijk om 7.45 uur in de groep zijn, mogen in de groep hun ontbijt nuttigen. Dit ontbijt dient zelf meegenomen te worden. Spelenderwijs zorgt voor het drinken. Kinderen ouder dan 1 jaar die tot na 17.30 uur gebruik maken van de opvang mogen hun avondeten nuttigen in de groep. Ook dit dient zelf meegenomen te worden.
 10. Geef uw kind geen eigen speelgoed mee, tenzij de pedagogisch medewerker hier specifiek om gevraagd heeft. Eigen speelgoed kan zoek raken. Bovendien is het juist leuk en uitdagend om met ander, onbekend speelgoed te spelen.      
 11. Als uw kind jarig is, dan kan dat uiteraard samen met de andere peuters worden gevierd. Trakteren mag! Maar kies voor iets gezonds en houdt de traktatie beperkt. De medewerkers spreken met u af op welk tijdstip de verjaardag wordt gevierd, zodat u hierbij aanwezig kunt zijn en foto's kunt maken.       
 12. Als uw kind nog niet zindelijk is, geef dan gemerkte reservekleding en luiers mee zodat de medewerkers uw peuter kunnen verschonen als dit nodig is. Bent u bezig met de zindelijkheidstraining? Laat dit dan weten aan de medewerkers. Zij ondersteunen uw kind graag.
 13. Praktische kleding met een eenvoudige sluiting waarin uw kind zich goed kan bewegen, is het meest comfortabel. Houd er rekening mee dat kleding vuil kan worden door knutselen, verven of buiten spelen.   
 14. Kenmerk jasjes, tasjes, rugzakjes en trommeltjes duidelijk voorzien van voor- en achternaam van uw kind. Zo voorkomen we dat spullen zoekraken of aan een andere kind worden meegegeven.
 15. Wij vinden het prima dat opvoeders bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen foto's of filmopnamen maken. In verband met ieders privacy gaan wij er vanuit dat deze beelden alleen worden gebruikt in huiselijke kring.    

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

In het belang van uw kind stellen wij overleg met opvoeders erg op prijs. Hebt u kritiek, vragen of ideeën? Neem dan contact op met Spelenderwijs.