mijn
spelenderwijs

De kinderdagverblijven bieden opvang voor kinderen tot 4 jaar, hele of halve dagen, 5 dagen per week, gedurende 52 weken per jaar.

Bijzonderheden

  • Begin- en eindtijden kunnen verschillen per locatie; de openingstijden staan vermeld op elke locatiepagina.
  • Tijdens algemeen erkende feestdagen zijn de kinderdagverblijven gesloten.
  • De overeengekomen dagen en begin- en eindtijden worden contractueel vastgelegd.
  • De minimale afname van dit aanbod is 2 dagdelen per week.
  • Deze opvang is te combineren met incidentele opvang.
  • Flexibele opvang is mogelijk (indien plaats beschikbaar is in de groep): er kunnen wisselende dagen in de week afgenomen worden. De gewenste dagen worden door de opvoeders steeds minimaal 2 weken van tevoren, op locatie, doorgegeven. 

    Indien flexibele opvang tot extra kosten leidt, ontvangt u aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de afrekening over het voorgaande jaar. Als de overeenkomst eerder eindigt of tussentijds wordt beëindigd, wordt de eventuele afrekening gemaakt in de daaropvolgende maand.