mijn
spelenderwijs

Als uw kind een BSO van Spelenderwijs bezoekt, kan het natuurlijk voorkomen dat u een wijziging wilt doorgeven, bijvoorbeeld een aanvraag m.b.t. de overeengekomen dagen, een adreswijziging of een verandering in de gezinssituatie. Uw wijziging of wijzigingsverzoek ontvangen wij bij voorkeur via onderstaand mutatieformulier.

Na ontvangst van een wijzigingsverzoek, zullen wij dit zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Let op: als uw kind een peuterspeelzaal of KDV bezoekt, vul dan het daarvoor bestemde mutatieformulier in:

Wijzigingsformulier BSO
(dit staat vermeld op het contract en onze facturen)
 
Privacyreglement *