mijn
spelenderwijs

Voorschoolse opvang (vso)
Als u vroeg gaat werken, dan is voorschoolse opvang een uitkomst. Uw kind kan 's ochtends vanaf 7 uur tot aanvang van school nog even lekker spelen met de andere kinderen. En u kunt uw dag ontspannen beginnen. Als de BSO in of bij de basisschool is gevestigd, brengen de pedagogisch medewerkers uw kind veilig naar school.
Alle locaties bieden voorschoolse opvang. Op de locatiepagina's kunt u de openingstijden van elke locatie bekijken.

Naschoolse opvang (nso)
Het woord zegt het al. Deze opvang begint in de middag, direct na schooltijd, tot uiterlijk 19 uur. Op woensdag en vrijdag is de BSO de hele middag geopend. Op de locatiepagina's kunt u de openingstijden van elke locatie bekijken.
De pedagogisch medewerkers halen de kinderen op - mits de BSO in of bij de basisschool is gevestigd. Dan is er tijd om bij te komen van een drukke en intensieve schooldag. Elke locatie beschikt over  faciliteiten voor een leuk, leerzaam, verrassend en gevarieerd programma.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die naar de basisschool gaan
is er voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur tot aanvang school;
en/of naschoolse opvang na schooltijd tot uiterlijk 18.30 uur.

Bijzonderheden

  • Voor nso is de minimale afname 1 dagdeel per week.
  • Vso en nso is opvang gedurende ongeveer 40 schoolweken, zonder extra opvang op roostervrije dagen van de basisschool en zonder extra opvang tijdens schoolvakanties.
  • Tijdens algemeen erkende feestdagen is er geen buitenschoolse opvang en vakantie-opvang.
  • Deze opvang is te combineren met incidentele opvang en/of verlengde opvang.
  • Flexibele opvang is mogelijk: er kunnen wisselende dagen in de week afgenomen worden. De gewenste dagen worden door de opvoeders steeds minimaal 2 weken van tevoren, op locatie, doorgegeven. Indien flexibele opvang tot extra kosten leidt, ontvangt u aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de afrekening over het voorgaande jaar. Als de overeenkomst eerder eindigt of tussentijds wordt beëindigd, wordt de eventuele afrekening gemaakt in de daaropvolgende maand.