mijn
spelenderwijs

Tarieven 2018 voor onze locatie in de gemeente Gulpen-Wittem

vso       € 7,50 per uur 
nso   € 7,50 per uur 
bso 46 weken (nso en vakantiepakket 6 weken)   € 7,20 per uur
bso 49 weken (nso en vakantiepakket 9 weken)   € 7,05 per uur
bso 52 weken (nso en vakantiepakket 12 weken)   € 6,95 per uur
vakantiepakket 9 of 12 weken   € 7,50 per uur
vakantiepakket maatwerk 3 of 6 weken   € 8,50 per uur
incidentele opvang   € 8,50 per uur  
flexibele opvang   € 8,50 per uur

 
Bijzonderheden

  • De kosten voor BSO worden maandelijks aan u in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uur dat uw kind in de betreffende maand onze locatie bezoekt.
  • Algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten voor de reguliere opvang buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren. 
  • Eventuele correcties en/of extra incidentele opvang worden achteraf op uw maandelijkse factuur verwerkt. 
  • Bij overeenkomsten voor BSO 46, 49 of 52 weken is uw kind ook op studiedagen welkom. Indien een studiedag valt op een dag zoals overeengekomen in het vakantiepakket, dan worden geen extra kosten in rekening gebracht. Valt een studiedag op een andere dag, dan kunt u daarvoor incidentele opvang aanvragen.
  • Bij overeenkomsten voor BSO zonder vakantieopvang is uw kind ook tijdens studiedagen welkom. Echter, de uren buiten de overeengekomen dagen en tijden worden apart in rekening gebracht als extra incidentele opvang. 
  • De kosten voor vakantieopvang, al dan niet in combinatie met BSO, worden maandelijks aan u in rekening gebracht. U betaalt elke maand een vast bedrag; dit is 1/12e deel van de kosten per jaar. Indien een algemeen erkende feestdag valt op een dag zoals overeengekomen in het vakantiepakket, wordt deze bij de maandelijkse kosten voor vakantieopvang wel berekend. Deze dag kunt u gedurende het kalenderjaar ruilen voor een andere dag. Er vindt geen creditering plaats.