mijn
spelenderwijs

Tarieven 2018 voor onze locaties BSO De Bron, BSO Spaubeek en BSO Catharina Labouré in de gemeente Beek

vso       € 6,95 per uur 
nso   € 6,95 per uur 
vakantiepakket 6, 9 of 12 weken   € 6,95 per uur
vakantiepakket maatwerk 3 of 6 weken   € 8,50 per uur
incidentele opvang   € 8,50 per uur 
flexibele opvang   € 7,50 per uur

 
Bijzonderheden 2018

  • De kosten voor overeengekomen buitenschoolse opvang worden maandelijks vooruit gefactureerd.
  • Algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten voor de reguliere opvang buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Incidentele opvang wordt maandelijks achteraf gefactureerd.
  • De kosten voor vakantieopvang, al dan niet in combinatie met BSO, worden maandelijks aan u in rekening gebracht. U betaalt elke maand een vast bedrag; dit is 1/12e deel van de kosten per jaar. Indien een algemeen erkende feestdag valt op een dag zoals overeengekomen in het vakantiepakket, wordt deze bij de maandelijkse kosten voor vakantieopvang wel berekend. Deze dag kunt u gedurende het kalenderjaar ruilen voor een andere dag. Er vindt geen creditering plaats.