mijn
spelenderwijs

Incidentele opvang
Deze extra opvang is bedoeld voor opvoeders die al een overeenkomst met Spelenderwijs hebben voor het kinderdagverblijf of BSO.
Als opvoeders gebruik willen maken van incidentele opvang horen we dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 weken van tevoren via een speciaal aanvraagformulier. Dit kunt u op de locatie invullen. Er kan alleen opvang worden aangeboden als er plaats is in de groep. De leiding beoordeelt dit en hanteert hierbij de volgorde van aanmelding.
Incidentele opvang is niet mogelijk tijdens algemeen erkende feestdagen.

Incidentele opvang is te combineren met:

  • buitenschoolse opvang
  • vakantie-opvang; tijdens vakanties wordt alleen opvang voor hele dagen aangeboden.