mijn
spelenderwijs

Bij Spelenderwijs kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in een veilige omgeving. Persoonlijke aandacht is vanzelfsprekend, ook als het druk is. Met leuke, leerzame en verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en dagen we ze uit. We helpen ze spelenderwijs te leren en te ontdekken.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die naar de basisschool gaan
is er het hele jaar door buitenschoolse opvang:

  • voor en na schooltijd (vso en nso)
  • in de reguliere schoolvakanties (vakantie-opvang)
  • tijdens studiedagen
  • op maat

Alle locaties van Spelenderwijs waar BSO wordt aangeboden, bevinden zich in of direct bij de basisschool. De kinderen worden onder begeleiding naar school gebracht en van school gehaald.

Activiteiten
De BSO's van Spelenderwijs werken met thema's; ieder kwartaal staat een ander thema centraal. Iedere BSO besteedt op een eigen manier aandacht aan elk thema. Dat gebeurt wel altijd in overleg met de kinderen. Wat speelt er bij de kinderen rondom dit thema, waar liggen hun interesses? Zo weten we zeker dat de aangeboden activiteiten passen bij de leeftijd en leefwereld van de kinderen.

Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor ‘vrije tijd’ en eigen activiteiten. Aan sommige activiteiten kan vrijwillig worden deelgenomen. Soms wordt dan een ouderbijdrage gevraagd. 

Opvang in vakanties en op studiedagen
Tijdens schoolvakanties en op studiedagen zijn de kinderen welkom bij de BSO. De pedagogisch medewerkers zorgen voor vakantiesfeer. Muziek maken, een boswandeling of een bezoek aan de kinderboerderij horen daar zeker bij. 

Tijdens vakanties kunnen verschillende BSO’s van Spelenderwijs worden samengevoegd.
Het aantal kinderen neemt door samenvoeging per dag toe. Hierdoor kunnen vaker twee pedagogisch medewerkers (1 van de ene locatie en 1 van de andere locatie) ingezet worden. Zo ontstaan er meer mogelijkheden om leuke activiteiten uit te voeren met de kinderen. Door het samenvoegen hebben de kinderen meer en andere kinderen om zich heen om mee te spelen. Bovendien is de keuze in activiteiten groter.