Bezig met laden...
Buiten­schoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt
Voorschoolse opvang (vso)

Als u vroeg gaat werken, dan is voorschoolse opvang een uitkomst. U kind kan 's ochtends vanaf 7 uur tot aanvang van school nog even lekker spelen met de andere kinderen. En u kunt uw dag ontspannen beginnen.
Als de BSO in of bij de basisschool is gevestigd, brengen de pedagogisch medewerkers uw kind veilig naar school.

Op de locatiepagina's kunt u lezen of de locatie vso aanbiedt en wat de openingstijden van de locatie is.

Naschoolse opvang (nso)

Het woord zegt het al: opvang in de middag, direct na schooltijd, tot uiterlijk 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag is de BSO de hele middag geopend. Op de locatiepagina's kunt u de openingstijden van elke locatie bekijken.
De pedagogisch medewerkers halen de kinderen op - mits de BSO in of bij de basisschool is gevestigd. Dan is er tijd om bij te komen van een drukke en intensieve schooldag. Elke locatie beschikt over  faciliteiten voor een leuk, leerzaam, verrassend en gevarieerd programma.

Bijzonderheden

 

  • Vso en nso is opvang gedurende 40 schoolweken, zonder extra opvang op roostervrije dagen van de basisschool en zonder extra opvang tijdens schoolvakanties.
  • Tijdens algemeen erkende feestdagen is er geen buitenschoolse opvang.
  • Deze opvang is te combineren met incidentele opvang en/of verlengde opvang.
  • Flexibele opvang is mogelijk: er kunnen wisselende dagen in de week afgenomen worden. De gewenste dagen worden door de opvoeders steeds minimaal 2 weken van tevoren, op locatie, doorgegeven.
Incidentele opvang

Deze extra opvang is bedoeld voor opvoeders die al een overeenkomst met Spelenderwijs hebben voor een kinderdagverblijf of BSO.
Als opvoeders gebruik willen maken van incidentele opvang horen we dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 weken van tevoren via een speciaal aanvraagformulier. Dit kunt u op de locatie invullen. Er kan alleen opvang worden aangeboden als er plaats is in de groep. De leiding beoordeelt dit en hanteert hierbij de volgorde van aanmelding.