Omdat u uw peuter heeft aangemeld voor plaatsing bij een van onze peutercentra, bent u middels een brief geïnformeerd over de veranderingen in de financiering van het peuterspeelzaalwerk. Het Rijk gaat via de toeslagregeling bijdragen in de kosten. De gemeenten dragen dan alleen nog de financiële verantwoordelijkheid voor die peuters die geen gebruik kunnen maken van de toeslagregeling. Wat dat voor u betekent, kunt u lezen via de links aan de linkerzijde.

Uw plaatsingsovereenkomst
Zodra er een plaats beschikbaar is, ontvangt u daarover tijdig bericht. Als uw kind start in 2016 ontvangt u eerst een plaatsingsovereenkomst van Stichting Peuterspeelzaalwerk Beek, met als einddatum 31 december 2016.

Ten gevolge van de aansluiting bij Spelenderwijs ontvangt u aanvullend een nieuwe plaatsingsovereenkomst van Spelenderwijs met ingangsdatum 1 januari 2017.

Start uw peuter na 1 januari 2017? Dan ontvangt u tijdig uw plaatsingsovereenkomst direct van Spelenderwijs.