De financiering van het peuterspeelzaalwerk gaat veranderen. Het Rijk gaat via de toeslagregeling bijdragen in de kosten. De gemeenten dragen dan alleen nog de financiële verantwoordelijkheid voor de peuters van de VVE doelgroep en de peuters die geen gebruik kunnen maken van de toeslagregeling.

Uw peuter heeft een VVE-indicatie en maakt gebruik van een VVE-plaats. De gewijzigde financiering heeft ook gevolgen voor u. Daarover bent u geïnformeerd in een brief.

Wat verandert er per 1 januari 2017?

  • Spelenderwijs brengt de ouderbijdrage maandelijks aan u in rekening op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
  • Het uurtarief voor uw ouderbijdrage is € 0,43 per uur.
  • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Elke peutergroep wordt begeleid door twee gekwalificeerde beroepskrachten.

De kosten van de VVE-plaats en uw ouderbijdrage 
Momenteel ontvangt u 11 keer per jaar een factuur voor uw ouderbijdrage. Met ingang van 1 januari wordt de ouderbijdrage per maand in rekening gebracht op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.

Uw ouderbijdrage is per 1 januari 2017 € 0,43 per uur. De overige kosten worden door de gemeente rechtstreeks voor u aan Spelenderwijs betaald.

Nieuwe plaatsingsovereenkomst
Ten gevolge van de aansluiting bij Spelenderwijs én de gewijzigde financiën heeft u in de informatieset een nieuwe plaatsingsovereenkomst (in tweevoud) ontvangen. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2017. De ondertekende plaatsingsovereenkomst dient u vóór 13 november aan ons te retourneren. U kunt deze inleveren op de locatie die uw peuter bezoekt of retourneren per post. Een retourenvelop heeft u ook ontvangen (hier dient u zelf een postzegel op te plakken).

Wat verandert er niet?
Ook na 1 januari blijft de locatie die uw peuter bezoekt de vertrouwde plek waar hij of zij zich kan ontwikkelen door vriendschappen te sluiten, samen te spelen, te ontdekken en spelenderwijs te leren. Onze voorschoolse activiteiten blijven een belangrijke (pedagogische) voorziening als aanvulling op de opvoeding in het gezin en als onmisbare schakel in de voorbereiding op de basisschool.

Facturering en betaling
Facturen worden bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Uw toestemming hiervoor kunt u kenbaar maken via het machtigingsformulier dat u in de informatieset heeft ontvangen.

Omdat Spelenderwijs de kosten bij vooruitbetaling in rekening brengt, ontvangt u in december 2016 de factuur voor januari 2017.

Vragen? 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, neemt u dan telefonisch contact op met een van onze medewerksters van de kindadministratie. Zij staan u graag te woord.

Spelenderwijs is telefonisch bereikbaar via 046 - 423 53 32 op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn we 's ochtends bereikbaar.