mijn
spelenderwijs

Soms is er een wachtlijst. Per dagdeel plaatst Spelenderwijs in peuterspeelzaalgroepen maximaal 16 kinderen per groep. De kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding.

Als er sprake is van een wachtlijst, dan kunnen de kinderen maximaal twee dagdelen per week het peutercentrum bezoeken. Is er geen wachtlijst en zijn er voldoende plaatsen vrij, dan kan uw kind meerdere dagdelen per week de locatie bezoeken.

Kinderen die in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zijn geplaatst, komen vier dagdelen per week naar het peutercentrum. U kunt bij de kindadministratie tussentijds informeren naar mogelijk aanwezige wachtlijsten.