mijn
spelenderwijs

Heeft uw peuter een VVE-, een medische en/of sociale indicatie? Laat dit dan weten aan de leiding. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw peuter voorrang krijgt en versneld wordt geplaatst. Als het nodig blijkt te zijn, wordt de verwijzende instantie geraadpleegd.

Verhuizing
Kinderen die binnen dezelfde gemeente verhuizen en al een van de peutercentra van Spelenderwijs bezoeken, krijgen voorrang bij plaatsing. Kinderen die na een verhuizing in een van de gemeenten komen wonen waaro Spelenderwijs opvang aanbiedt én in hun vorige woonplaats ook al een peutercentrum of peuterspeelzaal bezochten, worden met voorrang geplaatst. Wij vragen u dan een bewijs van inschrijving te laten zien. Indien het een locatie van Spelenderwijs betreft, hoeft dat uiteraard niet.

Kinderen die een van onze centra bezoeken en buiten de gemeente gaan wonen, blijven welkom bij Spelenderwijs, wanneer ze in hun nieuwe woonplaats nergens kunnen worden geplaatst en ouder zijn dan 3,5 jaar.