mijn
spelenderwijs

Vul onderstaand aanmeldformulier in. De velden met een * zijn verplicht om in te vullen. Ondervindt u problemen bij het invullen, neem dan contact op met de kindadministratie, telefoon 046 - 423 53 32.

Naam peutercentrum
Voorkeur dagdelen *

Kijk op de locatiepagina welke dagdelen uw 1e keuze geopend is.

Gegevens van uw kind
Geslacht *
Gezinssituatie
Gezinssituatie *
Opvoeder 1
Geslacht *
Genoten onderwijs of diploma *
Opvoeder 2
Geslacht *
Genoten onderwijs of diploma *
Gegevens t.b.v. correspondentie
Postcode en Woonplaats *
Overige gegevens
Waarschuwen bij nood *
Huisarts *

Indien zich wijzigingen voordoen in bovenstaande situatie en/of gegevens verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

 
Algemene voorwaarden *
 
Privacyreglement *
 

S.v.p. het inschrijfgeld a € 10,00 overmaken op Rabo rekeningnummer NL49 RABO 0108 3246 99 van Stichting Spelenderwijs te Geleen met vermelding van peutercentrum, naam en geboortedatum van uw kind.

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.