mijn
spelenderwijs

Vul onderstaand formulier in om uw kind aan te melden. De velden met een * zijn verplicht om in te vullen.
Na aanmelding neemt een medewerker van de kindadministratie indien nodig contact met u op om uw wensen te bespreken of als er nog iets niet duidelijk is.

Aanmeldformulier
Betreft *
 
Gegevens opvoeder 1
Geslacht *
Naam en voorletters *

Alleen noodzakelijk als er een proefberekening gemaakt moet worden.

Alleen noodzakelijk als er een proefberekening gemaakt moet worden.

Gegevens opvoeder 2 (indien van toepassing)
Geslacht
Naam en voorletters

Alleen noodzakelijk als er een proefberekening gemaakt moet worden.

Gegevens kind
Geslacht *
 
Overige gegevens
Waarschuwen bij nood *
Gegevens opvang (aanvinken wat van toepassing is)
Type opvang *
Kies eerst een locatie.
Type opvang *
Type opvang *
Type opvang *
Type opvang *
 

* is inclusief opvang gedurende de hele dag op studiedagen op de overeengekomen dagen

** is exclusief studiedagen

 

* De weken waarin uw kind ons KDV niet zal bezoeken, dient u uiterlijk 1 maand van tevoren door te geven op locatie.

 

* is inclusief 6 studiedagen per jaar

** is exclusief studiedagen

Opvoeder heeft vervoer nodig *
Opvoeder wenst flexibele dagen *
Opvoeder wenst flexibele opvang *
Dit is opvang op wisselende dagen en/of tijden. De gewenste dagen en/of tijden dient u steeds, minimaal 2 weken van tevoren, op locatie door te geven.
Gewenste dagdelen *
Gewenste dagdelen *
(controleer de openstelling op de locatiepagina van uw keuze)
 

Indien zich wijzigingen voordoen in bovenstaande situatie en/of gegevens verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

 
Algemene voorwaarden *
 

S.v.p. het inschrijfgeld a € 10,00 overmaken op Rabo rekeningnummer NL49 RABO 0108 3246 99 van Stichting Spelenderwijs te Geleen met vermelding van de naam van de locatie, en de naam en geboortedatum van uw kind.

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.