mijn
spelenderwijs

Vul onderstaand formulier in om uw kind aan te melden. De velden met een * zijn verplicht om in te vullen.
Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van onze medewerkers contact met u op. Zij stellen in overleg met u een aanbod voor dat wat betreft dagen, tijden én kosten het beste past bij uw wensen.

Aanmeldformulier
Betreft *
Gegevens van uw kind
Geslacht *
Gezinssituatie
Gezinssituatie *
Opvoeder 1
Geslacht *
Naam en voorletters *
Opvoeder 2
Geslacht *
Naam en voorletters *
Gegevens t.b.v. correspondentie
Postcode en Woonplaats *
Gegevens opvang (aanvinken wat van toepassing is)
Type opvang *
Kies eerst een locatie.
Type opvang *
Type opvang *
Type opvang *
 

* De weken waarin uw kind ons KDV niet zal bezoeken, dient u uiterlijk 1 maand van tevoren door te geven op locatie.

Gewenste blokken *
Gewenste blokken *
Opvoeder wenst flexibele dagen *
Overige gegevens
Waarschuwen bij nood *
Huisarts *

 

Indien zich wijzigingen voordoen in bovenstaande situatie en/of gegevens verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

 
Algemene voorwaarden *
 
Privacyreglement *

 

S.v.p. het inschrijfgeld a € 10,00 overmaken op Rabo rekeningnummer NL49 RABO 0108 3246 99 van Stichting Spelenderwijs te Geleen met vermelding van de naam van de locatie, en de naam en geboortedatum van uw kind.

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.