mijn
spelenderwijs

Uw kind is na aanmelden welkom bij Spelenderwijs. Het aanmelden verschilt per opvangvorm.

Peuteropvang
Zodra uw kind 12 maanden oud is, kunt u hem of haar aanmelden voor plaatsing in een peutergroep van Spelenderwijs. U kiest zelf welke locatie. Een aantal locaties is ook 's middags geopend. Op de informatiepagina's van de locaties leest u bij welke peutercentra dit zo is. 
Voordat u uw keuze maakt, kunt u samen met uw peuter kennis gaan maken bij het peutercentrum, u kunt rondkijken en met de pedagogisch medewerkers praten. Uw peuter kan ook een dagdeel 'oefenen'. Maak hiervoor een telefonische afspraak met de leiding van de betreffende locatie.

Online aanmelden

Om uw peuter aan te melden, vult u het online aanmeldformulier in. Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Kindadminstratie.
Voordat u het aanmeldformulier invult/ondertekent, leest en accepteert u eerst de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
Kinderen kunnen worden geplaatst zodra ze 2 jaar oud zijn; plaatsing is slechts in één peutercentrum mogelijk. Bij aanmelding is eenmalig € 10,00 inschrijfkosten verschuldigd. Nadat wij dit bedrag en uw aanmeldformulier hebben ontvangen, is de inschrijving definitief. Zodra uw peuter geplaatst kan worden, ontvangt u daarover bericht.

De meeste peuters blijven totdat ze vier jaar worden. In de plaatsingsovereenkomst wordt de einddatum vermeld.
Voor kinderen die een peutercentrum bezoeken en voor de 16e van de maand 4 jaar worden, eindigt de overeenkomst op de 15e van de maand. Voor kinderen die vanaf de 16e van de maand 4 jaar worden, eindigt de overeenkomst op de laatste dag van de maand. 

Soms verlaten kinderen Spelenderwijs al enkele weken voordat ze vier jaar worden. Het komt ook voor dat kinderen nadat ze vier jaar zijn geworden onze locatie nog enkele weken blijven bezoeken. De meeste peuters bezoeken de laatste keer de peutergroep in de week dat ze vier jaar worden en starten op hun vierde verjaardag op de basisschool.

Kinderdagverblijven (KDV)
Om uw kind aan te melden, vult u online het aanmeldformulier in deze website in. Bij aanmelding geeft u de opvang van uw voorkeur aan. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van onze medewerkers contact met u op. Zij stellen dan een aanbod voor dat wat betreft dagen, tijden én kosten het beste past bij uw wensen.

Voordat u het aanmeldformulier invult/ondertekent, leest en accepteert u eerst de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
Bij aanmelding is eenmalig € 10,00 inschrijfkosten verschuldigd. Nadat wij dit bedrag en uw aanmeldformulier hebben ontvangen, is de inschrijving definitief. U ontvangt daarna de plaatsingsovereenkomst.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Om uw kind aan te melden, vult u online het aanmeldformulier in deze website in. Bij aanmelding geeft u de opvang van uw voorkeur aan. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van onze medewerkers contact met u op. Zij stellen dan een aanbod voor dat wat betreft dagen, tijden én kosten het beste past bij uw wensen.

Voordat u het aanmeldformulier invult/ondertekent, leest en accepteert u eerst de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
Bij aanmelding is eenmalig € 10,00 inschrijfkosten verschuldigd. Nadat wij dit bedrag en uw aanmeldformulier hebben ontvangen, is de inschrijving definitief. U ontvangt daarna de plaatsingsovereenkomst.

Tussentijds opzeggen plaatsingsovereenkomst
In de plaatsingovereenkomst is de einddatum opgenomen. Vanaf de ingangsdatum kunt u de plaatsingsovereenkomst tussentijds beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tussentijds beëindigen kan enkel door middel van het invullen en insturen van een mutatieformulier. Het mutatieformulier treft u op deze website aan bij de betreffende opvangvorm (wijzigingen doorgeven). De opzegtermijn gaat in op de eerstvolgende dag na ontvangst van het mutatieformulier door Spelenderwijs. 

Wijzigingen doorgeven
Als uw kind een van de locaties van Spelenderwijs bezoekt, kan het natuurlijk voorkomen dat u een wijziging of wijzigingsverzoek wilt doorgeven. Dat kan via een online mutatieformulier (let op dat u het juiste formulier kiest):

Deze wijzigingsformulieren treft u ook aan onder de opvangvorm waarvoor u een overeenkomst hebt. Na ontvangst van uw wijzigingsverzoek ontvangt u een reactie van ons.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed zijn op de facturering van kosten en de eventuele kinderopvangtoeslag als u daarvoor in aanmerking komt, dient u altijd zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken door te geven.